Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Tái Phân Chia Khu Năm 2011

Trang Chính
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Lịch Trình Những Ngày Họp
Các Buổi Họp của RAC
Tìm Hiểu Thêm
Những Thắc Mắc Thông Thường
English
Español
Filipino

Tái Phân Chia Khu Năm 2011

Printer Friendly
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
image text

 

Ban Tái Phân Chia Khu Năm 2011 Quận San Diego xin kính chào quý vị

 

Tin Tức:

14/6:     Ủy Ban Cố Vấn Tái Phân Chia Khu Đề Nghị Ba Kế Hoạch

19/5:    Kế Hoạch Tái Phân Chia Khu đang được Tiến Hành; Cần Ý Kiến của Công Chúng

2/5:    Hạn chót để đệ trình Kế Hoạch Tái Phân Chia Khu là ngày 9 tháng Năm

21/4:    Website Tái Phân Chia Khu Nay đã có Bằng Nhiều Ngôn Ngữ

4/4:    Tái Phân Chia Khu Năm 2011: Đã Đến Lúc Cần Được Nghe Ý Kiến

9/3:     Ủy Ban Cố Vấn Tái Phân Chia Khu Ấn Định Lịch Trình

18/2:   Công Chúng Được Mời Tham Gia Vào Tiến Trình Tái Phân Chia Khu Năm 2011