Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Eleksiyon ng 2005

Madaling Iprinta
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
ArawPangalan ng EleksiyonMga ResultaLakiCanvassLaki
11/08/05Special Statewide200511bull.pdf21k200511cvpdf.zip
200511cvtxt.zip
1.7MB
2.1MB
07/26/05Special SD City200507bull.pdf12k200507cvpdf.zip
200507cvtxt.zip
1.5MB58KB
06/07/05Oceanside MWD200506bull.pdf10k200506cv.pdf115KB
05/03/05Ramona MWD200505bull.pdf9k200505cv.pdf15KB
03/08/05Rainbow MWD200503bull.pdf10KB200503cv.pdf17KB
02/15/05City of Santee
MUNICIPAL
200502bull.pdf12KB200502cv.pdf30KB
01/04/05San Diego 4th
City Council Dist.
200501bull.pdf123KB200501cv.pdf553KB