Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Kỳ Bầu Cử 1996

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Ngày ThángTên của kỳ bầu cửKết QuảCởKiểm PhiếuCở

11/05/96

Presidential General

199611bull.txt

127KB

199611cv.zip

1170KB

06/04/96

San Marcos School/Escondido School Spec Consolidated

199606bull.txt

8KB

199606cv.zip

3KB

05/21/96

County Retirement Board (2,8)

199605bull.txt

8KB

N/A

N/A

04/09/96

Del Mar Municipal

199604bull.txt

8KB

199604cv.zip

1KB

03/26/96

Presidential Primary

199603bull.txt

76KB

199603cv.zip

1199KB

02/27/96

Sweetwater Union Recall

199602bull.txt

8KB

199602cv.zip

13KB