Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Kỳ Bầu Cử 2009

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Ngày ThángTên của kỳ bầu cửKết QuảCởKiểm PhiếuCở
12/08/09 Oceanside Special Recall Election 200912bull.pdf 10kb 200912cv.pdf 21kb
05/05/09 Chula Vista Special Election 20090505bull.pdf 12kb 20090505cvpdf.pdf 1kb
05/19/09 State Wide Special Election 20090519bull.pdf 18k 20090519cvpdf.zip
20090519cvtxt.zip
20090519vnvpdf.zip
4MB
2MB
5.8MB
08/25/09 Rainbow Municipal Water District Results 4kb