Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Những cuộc bầu cử

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Next Elections

(Hiện Tại và Sắp Tới)

Ngày 4 tháng mười một, 2014
CUỘC BẦU CỬ TỔNG QUÁT THỐNG ĐỐC

Những Ngày Quan Trọng Và Những Câu Hỏi Thông Thường(PDF)

Mẫu Đơn Ủy Quyền Ứng Cử Viên(PDF)

Lịch Trình Ứng Cử Viên (Chỉ có tiếng Anh)(PDF)

Hướng Dẫn Ghi Danh Ứng Cử Viên(PDF)

Danh Sách Ứng Cử Viên(PDF)

Ngày 3 tháng sáu, 2014
Bầu Cử Sơ Bộ Thống Đốc

Những Kết Quả Bầu Cử